Nabywanie przedsiębiorstw

Większość spółek przynoszących zyski nie jest na sprzedaż. Dlatego też kupujący charakteryzujący się czysto oportunistycznym zachowaniem czeka, aż na rynku pojawią się oferty spółek nie biorąc pod uwagę wielu potencjalnych celów.


Ceny spółek, które są już oferowane na sprzedaż są często mało atrakcyjne. Nawet gdy cena wydaje się być rozsądna, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sprzedający korzysta już z pomocy profesjonalnych doradców starając się o konkurencję pomiędzy oferentami.

 

Wspólnie z Państwem opracujemy strategię wzrostu zewnętrznego oraz zdefiniujemy schemat poszukiwań i kryteria oceny dla aktywnego postępowania.


Dzięki przejęciu inicjatywy w tym procesie są Państwo niemalże jedynym kupującym a perspektywy pomyślnego zakończenia są bardzo duże.

 


Określimy sprawiedliwą dla Państwa i przekonującą cenę nabycia, która po włączeniu do Państwa portfolio transakcyjnego będzie posiadać wystarczający potencjał do dalszego wzrostu wartości. Przeprowadzimy dla Państwa nabycie w ramach optymalizacji transakcji udzielając jednocześnie wsparcia przy zagwarantowaniu pozyskania finansowania za pośrednictwem specjalistycznych banków i posiadaczy kapitału własnego.

 

Kontakt

Westfalenfinanz
Westfalenfinanz