Nasze usługi

Wspieramy międzynarodowe koncerny, średnie przedsiębiorstwa i osoby indywidualne we wszystkich kwestiach związanych z procesem M&A. Doradzamy zarówno przy przejęciach strategicznych i dezinwestycjach, jak również przy sukcesjach przedsiębiorstw i realizacji działalności biznesowej. Najczęstszym powodem korzystania z usług Boutique M&A jak Westfalenfinanz przy sukcesji przedsiębiorstw jest zabezpieczenie osiągniętych wartości wykraczających poza działalność przedsiębiorstwa.

Nasze podejście

Reprezentujemy podejście „aktywne“. Na bazie tworzonego wspólnie z klientem katalogu wymogów przeprowadzamy systematyczny screening wszystkich potencjalnych przedsiębiorstw docelowych. Jako specjaliści sektora średnich przedsiębiorstw  docieramy dzięki takiemu podejściu również do przedsiębiorstw, które z własnej inicjatywy nigdy by nawet nie pomyślały o zakupie lub sprzedaży.

Nasza nisza

Typowa wysokość obrotów przedsiębiorstw istotnych dla Westfalenfinanz wynosi 5-100 mln €. Jest to podstawowy wskaźnik odpowiadający filozofii Westfalenfinanz. W uzasadnionych przypadkach jesteśmy gotowi w drodze wyjątku odstąpić od tej wewnętrznej wielkości docelowej.

Westfalenfinanz
Westfalenfinanz